BIOREZONANS


Biorezonans– to terapeutyczne oddziaływanie na organizm pacjenta, przy pomocy jego własnych drgań elektromagnetycznych.
Terapie w naszym gabinecie przeprowadza się przy użyciu nowoczesnego aparatu do biorezonansu BICOM 2000.

„Terapia biorezonansowa” , w skrócie BRT , najprościej mówiąc to
„terapia drganiami własnymi pacjenta”

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (tzw. biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemic4aznych i nimi sterują.
Drgania własne człowieka, to suma jego fizjologicznych i patologicznych drgań elektromagnetycznych. Drgania te, ze względu na swą elektromagnetyczną naturę można wychwycić z powierzchni skóry, tkanek oraz narządów za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Pole magnetyczne elektrod jest bardzo małe i służy jedynie przekazywaniu informacji.
Dzięki nowoczesnej elektronice aparatu BICOM 2000 drgania patologiczne (zakłócające), wywołane np. obciążeniem organizmu toksynami, metalami, wirusami, bakteriami, niewyleczonymi chorobami, infekcjami, alergenami itp. są przetwarzane w drgania terapeutyczne – harmoniczne. Drgania te przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

Działanie terapeutyczne przebiega w organizmie pacjenta a nie w aparacie BICOM.
Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM zmieniony wzorzec drgań. Proces ten powtarza się w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi.

W wyniku poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych – a co za tym idzie normalizacji i wyleczenia.
Mówiąc prościej, pacjenta podłącza się do aparatu, który zbierając z chorego narządu drgania elektromagnetyczne prawidłowe i nieprawidłowe odpowiednio je przetwarza. Drgania nieprawidłowe ulegają wygaszeniu, natomiast prawidłowe wzmocnieniu, po czym wracają one z powrotem do organizmu pacjenta. Podczas serii zabiegów (terapie zdrowotne), terapii odczuleniowych (najczęściej 1 terapia= 1alergen) zakłócone pole elektromagnetyczne chorego organu „uczy się” drgać w sposób wyłącznie prawidłowy, co powoduje efekt terapeutyczny.

Zabieg trwa 30min.-1h (u dzieci 15-30min) i jest zupełnie bezbolesny !